M. Sc.
Marius Himmler

Stadt- und Raumplaner M. Sc.


Telefon: +49 (341) 97 50 376
Telefax: +49 (341) 97 51 399

himmler@um-systems.de

 

  • seit 2023 Stadtplaner bei |u|m|s| Stadtstrategien
  • 2021-2023 Werkstudent bei |u|m|s| Stadtstrategien
  • 2016-2023 Studium Stadt- und Raumplanung an der FH Erfurt (Abschluss M. Sc.)